Voor werkgevers

Aandacht voor de 60 plusser

Succesvol ouder worden op het werk is een thema dat leeft. Het kan ook voor uw organisatie waardevol zijn om aandacht te besteden aan de oudere medewerker. Met Het echte gesprek kan ik u hierbij helpen.

De toenemende vergrijzing en de krimpende beroepsbevolking zijn niet de enige redenen om de 60 plusser zo lang mogelijk aan u te willen binden.

Die oudere werknemer is namelijk van grote waarde voor uw organisatie. Tijdens het symposium ‘De kracht van oudere werknemers’ zijn verschillende onderzoeken besproken waaruit blijkt dat de oudere medewerker loyaal, bevlogen en stressbestendig is.
Enkele uitkomsten uit dit onderzoek: oudere werknemers zijn anders gemotiveerd; de focus ligt meer op kennisoverdracht en intrinsieke motivatie. Autonomie, leeftijdsvriendelijk beleid en de mogelijkheid tot job crafting zijn van belang voor de oudere werknemer om prettig door te kunnen werken.
Het loont de moeite om uw HR beleid eens tegen het licht te houden: heeft uw organisatie voldoende aanbod voor de 60 plussers?

Zelfmanagement

Het is gebleken dat het cruciaal is om het zelfmanagement van de oudere medewerkers te versterken. Zo kunnen ze zelf regie houden op wat ze nodig hebben om te blijven werken. Het gaat hierbij om zelfreflectie, veerkracht en handelingsvaardigheid.

Onderstaande zaken kunnen in meer of mindere mate spelen bij oudere medewerkers:

  • Zij hebben om te gaan met veranderingen op fysiek, sociaal-emotioneel vlak en veranderingen veroorzaakt door levensgebeurtenissen;
  • Zij zoeken verdieping en betekenis in het werk;
  • Zij moeten zich verhouden tot de digitale ontwikkelingen;
  • Zij maakten meerdere organisatieontwikkelingen mee;
  • Zij hebben mantelzorgtaken;
  • Zij hebben een sterk arbeidsethos.

Aanbod voor uw medewerkers

Medewerkers kunnen aan beide onderdelen deelnemen of kiezen voor één van de twee. Met in achtneming van de vertrouwelijkheid kan er op hoofdlijnen aan u teruggekoppeld worden.

Workshop
Met wetenschappelijk onderzoek over succesvol ouder worden op het werk als vertrekpunt gaan de deelnemers in gesprek over hun eigen positie binnen het team en binnen de organisatie. Het doel van deze interactieve workshop is dat de medewerker erachter komt hoe hij/zij het best tot zijn/haar recht komt. Een belangrijk neveneffect is de onderlinge verbinding tussen de deelnemers die mogelijk ook na de workshop blijft bestaan. Leeftijd en een gemeenschappelijke kijk op het werk kan maken dat 60 plussers elkaar als gelijkgestemden ervaren. Dan is het fijn als je elkaar weet te vinden binnen de organisatie.

Reflectiegesprekken
Ik werk vanuit het perspectief van Positieve gezondheid. Het doel van de gesprekken is om de medewerker een luisterend oor te bieden zodat er inzicht ontstaat in de situatie en de medewerker zelf regie pakt op het leven en werk. Een uur is bijna altijd voldoende om te reflecteren en te overzien wat er op dat moment belangrijk is.
Als tijdens een reflectiegesprek blijkt dat coaching gewenst is, is een intake mogelijk in de vorm van een driegesprek met medewerker en leidinggevende.

Nieuwsgierig geworden? Download de brochure of neem contact met mij op. Ik vind het leuk u te ontmoeten.

 

Opdrachtgevers