Wat zijn wezenlijke dingen?

Vaak als ik vertel dat ik ‘Het gesprek over de wezenlijke dingen’ faciliteer, wordt er gevraagd wat ik versta onder wezenlijke dingen. En dat is grappig want als ik de vraag terug leg, blijkt iedereen dat heel goed voor zichzelf te weten. Ik heb dan ook al heel wat mooie gesprekken gevoerd over wat mensen bezighoudt.

“Wat je mee hebt gemaakt, blijft bij je. Mijn pad is erdoor veranderd.”

In mijn boek, komen allerlei thema’s langs die kunnen spelen in een mensenleven. Het was voor mij aanleiding om mensen weer met elkaar in gesprek te laten gaan, verder dan alleen “Hoe gaat het? Goed hoor!” Citaten uit het boek dienden als inspiratie voor de eerste gesprekken. Maar al gauw bleek dat niet altijd nodig te zijn, gesprekken komen vanzelf op gang, als je maar naar elkaar luistert.

Belangrijke gebeurtenissen, waarden, relaties met anderen, zingeving

Vaak gaan de gesprekken over belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven, die je gevormd hebben tot wie je nu bent. Of het gaat over de waarden waarmee je leeft. Ook gaat het wel over relaties met anderen, hoe diepgaand is dat contact en is dat voldoende voor je. En wat geeft jouw leven zin? Tijdens het gesprek mag je alles inbrengen en door oordeelloos te luisteren naar elkaar ontstaat er een blijvend gevoel van verbinding.

Ik geniet van dit soort gesprekken, die onverwachte intimiteit en uitwisseling van levenservaringen. Het geeft mij altijd weer nieuwe inzichten en een gevoel van verbondenheid.

Iets voor jou?

Is dit iets voor jou? Sta je open voor nieuwe inzichten en meer verbondenheid met de ander? Kijk hier voor meer informatie of neem contact met mij op.

Inzicht en verbinding
Inzicht en verbinding