Niet zo vreemd

Door verschillende oefeningen word je je bewust van bepaalde dingen. Door praten en uitwisselingen van ervaringen met je medecursisten merk je dat wat je zelf ervaart niet zo vreemd is.

deelnemer workshop Mentaal welbevinden