Snel tot de kern

Annemiek biedt een veilige omgeving waarin onze 60+ers kunnen reflecteren en tot inzichten en keuzes kunnen komen. De gesprekken worden door onze medewerkers erg gewaardeerd.
De aandacht voor de positie van de oudere medewerker en de dilemma’s die voor deze groep spelen, helpen ons meer leeftijds- en levensfase bewust in te spelen op wat er leeft.
Carla Knoester, HR adviseur werk en gezondheid bij Hecht